BOHOSLUŽBY V LETNÍM OBDOBÍ 2. a 4. NEDĚLE V 10.00 hod.
Farnost Tuhaň
Aktuálně
Bohoslužby
Pozvánky
Historie
Farnost Deštná
Farnost Tuhaň
Fotogalerie
Homilie
Služby
Kontakty

 

zpět na hlavní stránku

Kostel sv. Havla

Již ve 14.stol. stál v Tuháni kostel a byla zde vedena duch.správa. 1352 odváděla farnost 18 Grošů papírových desátků. Byla to samostatná farností až do doby husitské. V 17. stol. se stala Tuháň filiálním kostelem Dokské duchovní správy, jako samostatná farnost byla zřízena r. 1724. Původní kostel se nacházel na starém hřbitově pod nynějším návrším. Stará zvonice sloužila až do r. 1833. Nynější kostel byl postaven nákladem hraběte Františka Arnošta Waldsteina z Wartenberka. Stavělo se 1708-1711. stavbu provedl italský stavitel Nicolo Raimondi. Nad vstupními dveřmi chronogram: DIVo GaLLo SaCrUM – 1711. Roku 1839 vyhořel a následně byl opraven. 

Kostel je jednolodní, obdélníkový, s polokruhem uzavřeným presbytářem se sakristií na jižní straně. 
Poblíž kostela samostatná zvonice, postavená r. 1833. V ní je jeden zvon, který je v seznamu státních kulturních památek. váha 420kg, výška 90, Obraz ukřižování a pod ním nápis: Slyt gest ode mne Tomasse Frycze Zwonarze Miesstienin Miesta Raudnicze nad Labem. Na ppřední straně : Letha 1628 slyt gest zvon tento ke czti a chwale Panu Bohu wssemohouczymu k zadusej a osadie Tuhanske za panowani wysocze oswiczeneho knížete Pana Albrechta Waclawa Eusebiusa Kniziete z Frydlandu Wladdarze domu Waldsteynskeho G.M.C Waleczne Raddie na Gyczinee Frydlandu a Biele za Hehtmana Pana Jana Fyngera na Bezdezi a na Doxy za Rychtarze Jana Tominka Konssele Adam Hok Walentyn Dlouhey Waczlaw Bidlem Gyrzik Rosa, Jan Sladek Kostelnicky Waclaw Maczauch Mattauen Dlauhey.

Po stranách hlavního oltáře jsou barokní sochy sv. Vavřince, Ondřeje, Václava a Františka z Assisi - nejspíše z roku 1752. Dále je zde boční oltář P. Marie z roku 1839 a boční oltář sv. Antonína z roku 1840. Kazatelna je barokní, pochází ze počátku 18. století. V roce 1904 byly vysvěceny varhany.
Mezi kostelem a farou se nachází Getsemanská zahrada se sochami: Petr, Jakub a Jan/lidová práce z pískovce/. 1736.

Boční oltář Panny Marie./od malíře J.Grusse/odcizen. Sochy sv. Michaela archanděla, Zvěstování /Panna Maria a anděl/ jsou z r. 1752.

Boční oltář sv. Antonína/obraz od mal. J. Grusse/: Vedle oltáře křtitelnice a kazatelna/původ neznám/. Malířská výzdoba kostela z r. 1936/Josef Neumann, z Horního Jiřetína/.

Proti postranním dveřím je oltář svatého Kříže: nejstarší z kostelního zařízení, 1752 a 1885 renovován.

Vnitřek kostela: Hlavní oltář a oba boční oltáře byly pořízeny r.1839-1841. Truhlářské práce zhotovil Ignác Minks z Dubé, obrazy namaloval akademický malíř Josef Gruss z Litoměřic. Na hlavním oltáři je obraz sv. Havla, opata, kterému je kostel zasvěcen. Sochy na hlavním oltáři jsou z r.1752 /sv. Vavřinec a František/, sochy sv. Ondřeje a Václava jsou z původního kostela.

Varhany na kůru jsou dvoumanuálové, z r.1904, zhotoveny firmou Rejna a Černý z Prahy. Skleněný lustr zhotovil r.1860 Sebastian Zinke z Práchně. Obrazy křížové cesty z r.1862.

Farní budova vystavěna r.1724, samostatný duchovní správce zde bydlel do r. 1946, od té doby je duchovní správa vedena z Dubé.

Kostel procházel od začátku 90. let minul. století postupnou rekonstrukci a v roce 2002 byl slavnostně znovuvysvěcen. Také za posledních 20 let byl celkem 18 krát vykraden.  

K farnosti patří: Mošnice, Nová ves, Pavlíčky / s kaplí / Trhanec a Obrok. Matriky začínají r. 1696, pamětnice 1724.