Farnost Deštná
Aktuálně
Bohoslužby
Pozvánky
Historie
Farnost Deštná
Farnost Tuhaň
Fotogalerie
Homilie
Služby
Kontakty

 

zpět na hlavní stránku


FARNÍ KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA 
je jedním z nejstarších kostelů v diecézi. Uvádí se již v roce 1352, kdy patřil k mělnickému děkanátu a měl svého faráře. V době pobělohorské patřila Deštná střídavě k Mělníku, Doksům, Dubé, 1724-1784 k Tuhani. Samostatnou farou se stala Deštná teprve roku 1891. Od roku 1945, kdy německý duchovní byl vysídlen, je Deštná administrována z Dubé.

Přifařené obce:

        Bukovec, Dražejov s kaplí sv. Jana Nepomuckého., Velké Osinalice /část/ Kluk, Nedvězí a Zakšín.

Písemnosti:

        Matriky od roku 1669, pamětní kniha založena r. 1821, sahá zpětně až do roku 1766. Většina písemností převezena roku 1960 do okresního archivu v České Lípě.

Charakteristika:

Kostel sv. Václava v nynější  podobě je jednolodní, obdélníkový, s polyg. presbytářem, vedlejším prostorem s půlkruhovitou apsidou, členěnou lichými arkádami  a západní hranolovitou věží . Vnitřní prostor sklenut plackami.

Budova kostela nese znaky románského slohu a kromě hradu Bezdězu je to  jediná stavba v celém okresu. Viz románské okno ve věži. Kostel byl původně orientován k východu s původním románským presbytářem.

Rozměry kostela: 19x10 m, sakristie 5x6 m, věž 4x4 m. 
Kůr je nesen dvěma dřevěnými sloupy, mezi nimi na stropě malovaný obraz Sixtinské madony. 

Počátky kostela v Deštné sahají až do doby románské. Patří proto k nejstarším kostelům zdejšího kraje, i když písemné zprávy o něm jsou ze 14.století. V roce 1352 patří již k mělnickému děkanátu a odvádí papežské desátky. Až do roku 1401 jsou známa jména farářů, další zprávy z doby předhusitské však chybí. V době husitské se farnost stala utrakvistickou, za protireformace byla vrácena katolické víře. Neměla však vlastního duchovního správce, nýbrž byla spravována střídavě z Dubé, Doks i Mělníka. Od roku 1724 do roku 1784 byl kostel v Deštné filiálním kostelem Tuhaňské farnosti. V roce1766 byl starý románský kostel rozšířen do dnešní podoby. Také nová věž byla ke kostelu přistavěna. Nad hlavními dveřmi kostela je nápis: Adres haec Beato WenCesLao Patrono Terrae  Bohemie saCrae restaUratae aere proprIo:tj. tato budova byla vlastním nákladem obnovena ke cti sv. Václava, patrona země české : velká písmena – chronogram dávají letopočet 1766. Roku 1817 byla ke kostelu přistavěna sakristie a roku 1839 věž opatřena hodinami. Uvnitř kostela se nalézají 2 oltáře: hlavní oltář je ze dřeva, je ozdoben obrazem patrona kostela sv. Václava, po stranách jsou dvě sochy: sv. Václava a sv. Ludmily. Vedlejší oltář zdobí soška Panny Marie ve skleněné skříni. V malé apsidě / která byla původním románským presbytářem/ je umístěna sádrová soch Božského Spasitele. Varhany na kůru jsou velice staré, byly několikrát opravovány a to 1844, pak 1906/ Josef Kobrle z Lomnice n/P./, posledně v roce 1956. V současné době jsou varhany nefunkční. Obrazy křížové cesty jsou tisk za sklem v dubových rámech z roku 1907/ prof. Klein/. Dřevěné sošky ve výklencích v chrámové lodi jsou od Dom. Demetze ze st. Ulrich v Tyrolsku a to sv. Josef a sv. Anna. Roku 1912 provedl novou výmalbu kostela Josef Mühl z Nové Paky a obnovu této původní malby provedla v r. 2006 ak. mal. Olga Jeřábková.

Kostel má v nynější době jen jeden malý zvon z roku 1709 a to sanktusové věžičce, tento zvonek pukl r. 1909  a byl znovu ulit r. 1911. Kolem  kostela býval hřbitov, ten byl roku 1903 rozšířen a nově posvěcen.

V roce 1966 spadla část stropu v kostele, úžlabím tam zatékalo a trámy hnily až se kleneba  propadla. V roce 1969 bylo postaveno lešení a strop opraven, trámy vyspraveny- provedl p. Potůček, zedník a varhaník z Dubé.

V letech 1967-68 byl důkladně opraven celý kostel v Deštné. Střecha byla dána do pořádku, vyčištěny žlaby a okapy, obnovena fasáda kostela kromě věže. Práci provedli p. Jiří Potůček , zedník a varhaník z Dubé a pan Václav Vodička, dole p. Potůček

Od roku 1996 byla opravená střecha, protože do kostela již zatékalo. Další rok byly zhotovený okapy a svody po obvodu kostela. V následujícím roce byly zhotovené nové dveře,  další rok pak bezpečnostní mříže, protože do té doby byl kostel osmkrát vykraden. Poté byla opravená a natřená baň věže a konečně byly zhotovené sítě na okna, aby se zabránilo dalšímu poškozovaní malovaných vitráží. Od roku 2003 byly postupně realizovány opravy krovu, vnitřní výmalby a v roce 2008 byla obnovená fasáda kostela.

Farnost Deštná měla samostatného duchovního správce  od r. 1784 byla však nazývána lokalií. V r. 1892 byla povýšena na farnost. Zastřešení kostela bývalo prováděno šindelem, teprve roku 1933 byl dřevěný šindel vyměněn za dvojitou taškovou krytinu.

Farní budova poblíž kostela pochází z roku 1784. Od roku 1945  nemá farnost samostatného duchovního správce, byla administrována do r. 1947 z Tuhaně a od r. 1947 je spravována z Dubé. V roce 2009 bude kostel po celkové opravě znovuvysvěcen a poté využíván k liturgickým účelům.

Návštěvníkům může být kostel na požádání otevřen, klíče se nachází na faře v Dubé.