BOHOSLUŽBY NA ČESKOLIPSKU

BOHOSLUŽBY
V DOBĚ VÁNOČNÍ
2022

Štědrovečerní bohoslužba – vigilie Narození Páně

24.12. sobota         

16.00    kostel Deštná
20.30    kostel Dubá
22.00    kostel Tuhaň

VŠECHNY NÁSLEDUJÍCI BOHOSLUŽBY

***V KAPLI NA FAŘE V DUBÉ***


25.12. Ne   Slavnost Narození Páně      08.30
26.12. Po    Svátek sv. Štěpána        08.30
27.12. Út   Dražejov kaple             17.00
01.01. Ne Slavnost Matky Boží PM  08.30
06.01.   Slavnost Zj. Páně(Tři králové)    17.00
08.01. Ne  Svátek Křtu Páně            08.30
končí doba vánoční  

Aktuálně
Bohoslužby
Pozvánky
Historie
Farnost Deštná
Farnost Tuhaň
Fotogalerie
Homilie
Služby
Kontakty

 

zpět na hlavní stránku

      

Dubá

kostel Nalezení

sv. Kříže

                                NEDĚLE             8.30

                             PÁTEK  (LETNÍ ČAS) 18.00    
                                            (ZIMNÍ ČAS) 17.00     

V ZIMNÍM OBDOBÍ V KAPLI NA FAŘE

Štědrovečerní bohoslužba 24.12.  v 20.30

Deštná

kostel sv. Václava

Poslední neděle v září  poutní bohoslužba  10.00

Štědrovečerní bohoslužba  24.12.  v   16.00

Dražejov

Kaple sv. Jana Nepomuckého

3. neděle v květnu ke cti sv. Jana Nepom.    11.00
                                

Vánoční bohoslužba    27.12.   v    17.00

Tuhaň

Kostel sv. Havla

2. a 4. neděle v měsíci        (letní čas)            10.00

Štědrovečerní bohoslužba   24.12. v  22.00


 

Tento pořad bohoslužeb je všeobecný. Co se týče liturgických dob (např. Advent, Vánoce, Postní doba, Velikonoce apod.) nebo jiných významných svátků, sledujte prosím ohlášky na konci nedělní mše sv. a informace na nástěnce, případně na http://www.dekanstvi-duba.wz.cz  nebo na tel.č.777 882 900

Příležitost ke svátosti smíření je před začátkem každé mše sv., nebo kdykoliv na požádání.

Všem dárcům, kteří při nedělních sbírkách nebo kdykoliv jindy finančně přispěli na účet č.: 160644278/0300 a přispívají na technický a pastorační činnost farnosti, srdečně děkujeme.

zpět na hlavní stránkuWebZdarma.cz